Vyhněte se pokutám až 2 000 000 Kč
za prodej alkoholu mladistvým
Projděte zdarma interaktivním školením
prodavaček a prodavačů
Přidejte se k desetitisícům zodpovědných
obchodníků, prodejců a prodavačů

COVID-19

Pokud si nejste jistí, zda je kupující plnoletý, požádejte o průkaz totožnosti. V případě přetrvávajících pochybností požádejte o krátké sundání roušky pro lepší identifikaci.