Nezlob se, prokaž se
když Tě požádáme o prokázání, že je Ti více než 18 let
Za prodej alkoholu mladistvým
hrozí pokuta až 500.000,- Kč
Požádejte o krátké sundání roušky
pokud si nejste jistí, zda je kupující plnoletý

COVID-19

Pokud si nejste jistí, zda je kupující plnoletý, požádejte o průkaz totožnosti. V případě přetrvávajících pochybností požádejte o krátké sundání roušky pro lepší identifikaci.