Vyhněte se pokutám až 2 000 000 Kč
za prodej alkoholu mladistvým
Projděte zdarma interaktivním školením
prodavaček a prodavačů
Přidejte se k desetitisícům zodpovědných
obchodníků, prodejců a prodavačů

Nejčastější dotazy

Kdy můžu po zákazníkovi žádat občanský průkaz?

K doložení zletilosti může zákazník použít jakýkoliv doklad vydaný obecně uznávanou autoritou, třeba státem nebo městským dopravním podnikem. V dokladu nesmí chybět jméno, příjmení, datum narození a fotografie. Musí z něj být jednoznačná totožnost a zletilost jeho držitele. Kromě občanského průkazu může být takovým dokladem i ISIC karta, studentská průkazka na tramvaj a podobně.

Kdo je oprávněn ke kontrole prodeje alkoholu mladistvým?

Ke kontrole prodeje alkoholu mladistvým jsou oprávněny Policie ČR a Česká obchodní inspekce.

Jak mám postupovat, když odhalím pokus nezletilého o nákup alkoholu?

Nezletilému zákazníkovi můžete prodat vše ostatní kromě alkoholu a cigaret. Určitě ho nemusíte nijak trestat ani zesměšňovat. Doporučujeme se k němu chovat i nadále jako k jakémukoliv jinému zákazníkovi. Po domluvě s kolegy či vedoucím prodejny můžete o situaci informovat ostatní, například je upozornit, že tito konkrétní nezletilí chodí do prodejny pravidelně. Hlavní je, že jste alkohol neprodali a zastavili jste tak pokus o protizákonný čin. Žádné jiné povinnosti vám zákon neukládá.

Jak zákazníka neurazit nebo nevyprovokovat k agresivnímu chování?

Ani slušné jednání vám vždycky nezaručí, že se slušně bude chovat i zákazník. Vždycky si ale pamatujte, že v právu jste vy. Stůjte si tedy za svým a důsledně vyžadujte doložení věku. Když to bude potřeba, odvolávejte se na zákon nebo na svého vedoucího. Upozorněte nezletilého, že jen děláte svoji práci a musíte dodržovat zákon. A dohadování ani nadávky vás nemohou přesvědčit. Cítíte-li se nejistě, zavolejte si na pomoc kolegu či vedoucího.

Co dělat, když zákazník odmítne ukázat doklad totožnosti?

Je to jednoduché. Pokud máte sebemenší podezření, že by mohl být nezletilý, prostě mu neprodávejte žádný alkohol. Tečka.

Co mi hrozí za prodej alkoholu nezletilým?

Za prodej alkoholu mladistvým osobám vám hrozí pokuta až 1 000 000 Kč, v případě osob mladších 15 let dokonce až 2 000 000 Kč. Případně zákaz provozování činnosti až na 2 roky.

Je prodej alkoholu nezletilým opravdu tak velký problém?

I když se alkoholu i díky našim aktivitám prodá mladistvým každý rok o něco méně, kontroly České obchodní inspekce jsou pravidelné a neúprosné. Zákon totiž platí pořád, a pokuty za jeho porušení se průběžně zvyšují. Stačí jeden nezodpovědný prodavač a vaše prodejna má zaděláno na problémy. Proto věříme, že vám naše školení může jednoduše ušetřit spoustu starostí.

Proč se projekt jmenuje „Nezlob se, prokaž se“?

Název projektu jsme vybrali tak, aby bylo jasné, že nechceme se zákazníky vyvolávat konflikt. Snažíme se i v téhle nepříjemné situaci komunikovat nenásilnou formou. Je prostě potřeba zůstat nad věcí, chovat se zodpovědně a kultivovaně si stát za svým. Uvidíte, že pak se na vás zákazníci většinou opravdu zlobit nebudou.