Nezlob se, prokaž se
když Tě požádáme o prokázání, že je Ti více než 18 let
Za prodej alkoholu mladistvým
hrozí pokuta až 500.000,- Kč
Požádejte o krátké sundání roušky
pokud si nejste jistí, zda je kupující plnoletý

Nezlob se, prokaž se, když Tě požádáme o doložení, že je Ti více než 18 let

Projekt "Nezlob se, prokaž se" - od roku 2020

Nezlob se, prokaž se navazuje na projekt Člověče, nezlob se!, který vznikl v roce 2013. Jeho hlavním cílem je snížit dostupnost prodeje alkoholu mladistvým důslednou kontrolou věku nakupujícího.

Ze studie ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách – vyplývá, že v letech 2011 a 2015 došlo k výraznému poklesu uváděné konzumace alkoholu u 16letých a tento trend pokračovat i v roce 2019.

Další pozitivní vývoj se týká nákupu alkoholu mladistvými v obchodech – mezi roky 2011 a 2019 došlo k výraznému poklesu z 61 % na 41,3 %.

I přes tento pozitivní trend se prodejci v maloobchodě stále setkávají s pokusy nezletilých o nákup alkoholických nápojů. Snaží se však v maximální míře tyto případy eliminovat.

Využívají k tomu různé formy školení a osvěty pro své zaměstnance, jako například aktivity spojené s projektem Nezlob se, prokaž se.

Proto jsme v letošním roce upevnili vzájemnou spolupráci výroby a prodeje a to prostřednictvím Memoranda mezi Českým svazem pivovarů a sladoven a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

 

Tyto stránky poskytují praktické informace, rady a ukázky pro prodavače a prodavačky. Krátká videa a jejich popisy jim pomůžou, aby uměli správně reagovat, znali svoje práva a věděli, jak nezletilého slušně, ale důrazně odmítnout.
Ani majitelům prodejen nemůže být tato problematika lhostejná. Za opakovaný prodej alkoholu mladistvým osobám hrozí pokuta až 1.000.000,- Kč nebo zákaz provozování činnosti až 2 roky.


 

Projekt „Člověče, nezlob se!“ - 2013 až 2019

Projekt „Člověče, nezlob se!“ odkazuje na společenskou hru, protože bení daleko doba, kdy se stolní hrou mladiství bavili s kamarády či rodiči. Výchovný smysl hry „Člověče, nezlob se!“ je v učení se akceptovat pravidla hry a kultivovaně přijmout prohru. Podobně tomu může být i v rozhovoru prodavače a zákazníka. Smyslem projektu je upozornit na dodržování obecně i legislativně platných pravidel hry a to nenásilnou, vlídnou, ale přesto důraznou formou.

Projekt řeší edukaci prodavačů v oblasti legislativy a seznamuje se způsoby, jak reagovat při nákupu alkoholu mladistvými, kteří např. zkouší nejrůznější výmluvy, jeví známky agresivity, navíc se navzájem podporují ve skupince apod. Instruktážní video seznámí prodávající s tím, jak se správně vypořádat s těmito obtížnými situacemi.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je postupně snižovat dostupnost alkoholu mladistvým osobám a tím i dosažení pozitivních změn v jejich chování ve vztahu k jejich zdraví.

 

Přínos:

Hlavním přínosem projektu je jeho komplexnost. Projekt cílí na celou společnost, zahrnující prodejce alkoholu a jejich zákazníky. Velkou výhodou je jeho edukativní, nerestriktivní a dlouhodobý dopad.

 

Zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního projektu ministerstva zdravotnictví „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2016, číslo projektu 10672, název projektu Člověče, nezlob se!